NHỚ TRƯỜNG XƯA

Xa quê ba chục năm rồi ,

Đêm nằm thao thức bồi hồi nhớ quê,

Nhớ từng con rạch , con đê ,

Nhớ ngôi trường cũ hiện về trong tôi .

 

Trường xưa cát trắng , lưng đồi ,

Giữ bao kỷ niệm trong tôi khó mờ ,

Nơi tôi khai bút làm thơ ,

Khơi niềm huy vọng bây giờ  còn nguyên .

 

Một thời cái tuổi thần tiên ,

Đói cơm , rách áo vẫn siêng học hành .

Có người giờ đã thành danh ,

Ra đi khắp nẻo thị thành , quê hương …

 

Tôi giờ tóc đã điểm sương ,

Nao nao nhớ một ngôi trường Cát Minh.

Xa quê lòng tự dặn mình,

Nhớ về trường cũ trọn tình thủy chung!

 

                                                     Mùa khai trường , tháng 9/2016

Đặng Quang Khanh –HT trường THCS Tân Hội , Đức Trọng , Lâm Đồng