NHỚ TRƯỜNG XƯA

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Xa quê ba chục năm rồi , Đêm nằm thao thức bồi hồi nhớ quê, Nhớ từng con rạch , con đê , Nhớ…